Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $6.00

Oorspronklik

Spring Revels. Elizabeth Alexander. A Cappella sheet music. Advanced.

Vertaling

Spring Revels. Elizabeth Alexander. A Cappella bladmusiek. Gevorderde.

Oorspronklik

Spring Revels composed by Elizabeth Alexander. For Mixed Chorus. SATB choir a cappella. Collegiate Repertoire, Community Chorus, Concert Music. Seasonal-Spring, Dance, Secular, Choral. Moderately Advanced. Text language. English. Duration 10 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-006-00. With Text language. English. Seasonal-Spring, Dance, Secular, Choral. Three evocative songs full of the gentleness, newness and unpredictability of spring. Elizabeth Alexander brings humor, imagination and meticulous craftsmanship to these fine settings of Langston Hughes, e. cummings and Carl Sandburg. Winner of the Brookline Chorus Composition Competition. Individual songs. I. April Rain Song II. when faces called flowers float out of the ground III. Spring Grass Commissioned by Festival Choir of Madison. Eric Townell, conductor. Madison, WI. Winner. Brookline Chorus Composition Competition Text. "April Rain Song" - Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby. The rain makes still pools on the sidewalk. The rain makes running pools in the gutter. The rain plays a little sleep-song on our roof at night. And I love the rain. "April Rain Song" Copyright 1932 by Alfred A. Knopf. Renewed in 1960 by Langston Hughes. Reprinted by permission of Harold Ober Associates Incorporated, as agents for the Estate of Langston Hughes. "when faces called flowers float out of the ground" - when faces called flowers float out of the ground and breathing is wishing and wishing is having - but keeping is downward and doubting and never - it's april. yes,april. my darling. it's spring. yes the pretty birds frolic as spry as can fly yes the little fish gambol as glad as can be. yes the mountains are dancing together. when every leaf opens without any sound and wishing is having and having is giving - but keeping is doting and nothing and nonsense - alive. we're alive,dear. it's. kiss me now. spring. now the pretty birds hover so she and so he now the little fish quiver so you and so i. now the mountains are dancing,the mountains. when more than was lost has been found has been found and having is giving and giving is living - but keeping is darkness and winter and cringing - it's spring. all our night becomes day. o, it's spring. all the pretty birds dive to the heart of the sky all the little fish climb through the mind of the sea. all the mountains are dancing. are dancing. "when faces called flowers float out of the ground," from Complete Poems, 1904-1962, by E.E. Cummings, edited by George J. Firmage. Used with the permission of Liveright Publishing Corporation. Copyright 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 and 1944-1962 by E. E. Cummings. Copyright 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 by Marion Morehouse Cummings. Copyright 1972-1991 by the Trustees for the E.E. Cummings Trust. Reprinted by permission. "Spring Grass" - Spring grass, there is a dance to be danced for you. Come up, spring grass, if only for young feet. Come up, spring grass, young feet ask you. Smell of the young spring grass, You're a mascot riding on the wind horses. You came to my nose and spiffed me. This is your lucky year. Young spring grass just after the winter, Shoots of the big green whisper of the year, Come up, if only for young feet. Come up, young feet ask you. "Spring Grass" Copyright 1928, 1956, by Carl Sandburg. I. April Rain Song. II. when faces called flowers float out of the ground. III. Spring Grass.

Vertaling

Spring Revels saamgestel deur Elizabeth Alexander. Vir Gemengde Koor. SATB koor a cappella. Collegiate repertoire Gemeenskap Koor, Concert Musiek. Seisoenale-Spring, Dans, Sekulêre-, koor. Matig Gevorderde. Teks taal. Engels. Duur 10 minute. Gepubliseer deur Seafarer Press. SF.SEA-006-00. Met teks taal. Engels. Seisoenale-Spring, Dans, Sekulêre-, koor. Drie herinner liedjies vol van die vriendelikheid, nuwigheid en onvoorspelbaarheid van die lente. Elizabeth Alexander bring humor, verbeelding en noukeurige vakmanskap hierdie fyn instellings van Langston Hughes, e. Cummings en Carl Sandburg. Wenner van die Brookline Koor Samestelling Kompetisie. Individuele songs. I. April Rain Song II. wanneer gesigte genoem blomme dryf uit die grond III. Spring Gras opdrag van Festival Choir van Madison. Eric Townell, dirigent. Madison, WI. Winner. Brookline Koor Samestelling Kompetisie teks. "April Rain Song" - Laat die reën soen jy. Laat die reën beat op jou kop met 'n silwer vloeistof druppels. Laat die reën sing jy 'n lullaby. Die reën maak nog poele op die sypaadjie. Die reën maak hardloop poele in die geut. Die reën speel 'n bietjie slaap-liedjie op ons dak in die nag. En ek is lief vir die reën. "April Rain Song" Kopiereg 1932 deur Alfred A. Knopf. Hernude in 1960 deur Langston Hughes. Herdruk met toestemming van Harold Ober Associates Ingelyf, as agente vir die Boedel van Langston Hughes. "Wanneer gesigte genoem blomme dryf uit die grond" - wanneer gesigte genoem blomme dryf uit die grond en asemhaling wat en wens is om - maar hou is afwaarts en twyfel en nooit - dis April. Ja, April. my liefling. dit is die lente. Ja die mooi voëls baljaar as wakker as kan vlieg ja, die klein vissies bokspring as bly as kan wees. Ja die berge saam dans. wanneer elke blaar maak sonder enige klank en wens is om en hy gee - maar hou is versot en niks en nonsens - lewend. ons lewe, liewe. it's. soen my nou. die lente. nou die mooi voëls hang sodat sy en so het hy nou die klein vis pylkoker sodat jy en ek. nou die berge dans, die berge. Wanneer meer as verlore was gevind is gevind en met gee en gee woon - maar hou duisternis en winter en kruipery - dis lente. al ons nag word dag. o, dit is die lente. al die mooi voëls duik aan die hart van die lug al die klein vissies klim deur die gedagte van die see. al die berge dans. dans. "Wanneer gesigte genoem blomme dryf uit die grond," van Complete gedigte, 1904-1962, deur EE Cummings, geredigeer deur George J. Firmage. Gebruik met die toestemming van Liveright Publishing Corporation. Kopiereg 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 en 1944-1962 deur EE Cummings. Kopiereg 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 by Marion Morehouse Cummings. Kopiereg 1972-1991 deur die trustees vir die EE Cummings Trust. Herdruk met toestemming. "Lente Gras" - Lente gras, daar is 'n dans vir jou om gedans. Kom op, lente gras, al is dit net vir jong voete. Kom op, lente gras, jong voete vra jou. Reuk van die jong lente gras, Jy is 'n gelukbringer ry op die wind perde. Jy het na my neus en spiffed my. Dit is jou gelukkige jaar. Young lente gras net na die winter, lote van die groot groen fluister van die jaar, Kom op, al is dit net vir jong voete. Kom op, jong voete vra jou. "Lente Gras" Copyright 1928, 1956, deur Carl Sandburg. I. April Rain Song. II. wanneer gesigte genoem blomme dryf uit die grond. III. Spring Gras.