Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $20.00

Oorspronklik

Sacred Marimbist, The. Volume 1. Marimba sheet music. Percussion sheet music. Advanced.

Vertaling

Heilige Marimbist, Die. Deel 1. Marimba bladmusiek. Perkussie bladmusiek. Gevorderde.

Oorspronklik

Sacred Marimbist, The. Volume 1. composed by David R. Gillingham. Percussion Ensemble. For Marimba. 4-mallet. marimba. 5-octave. Medium to difficult. Duration 20. 00. Published by C. Alan Publications. CN.16600. David Gillingham's collection of hymns arranged for solo marimba fills a large void in the repertoire. His 8 masterful settings accentuate the best qualities of the marimba. Most are appropriate at any time throughout the liturgical calendar making this book extremely versatile. Prelude on Be Thou My Vision - Traditional Irish Melody Mary E. Byrne wrote the words to this hymn in 1905 and set it to a gorgeous old Irish melody, Slane. Gillingham used this hymn in a version for symphonic band by the same name that has found its way into the standard repertoire. The melody is haunting and is reminiscent of plainchant and is suggestive of prayer, trust and hope. This setting is appropriate for any liturgical use. Prelude on Nearer My God To Thee - Lowell Mason This hymn, known as Bethany, uses words by Sarah F. Adams, 1841, and music by Lowell Mason, 1856. It is a very intimate hymn of sanctification and grace and is most appropriate during the general church year with the exception of Advent and Easter. It has been said that the orchestra on board the Titanic played this hymn while the ocean liner was tragically sinking. Chorale & Variations on Under the Magical Wing - David R. Gillingham This is an original hymn written by Gillingham that was used as the primary melodic material in a work for symphonic band by the same name. The band work was commissioned by the band boosters of the Eleanor Roosevelt High School Music Department in Greenbelt, MD, in honor of long time band director, Sally Sterrett Wagner. The words to the hymn reflect how, under the guidance of the 'magical wing'. of Ms. Wagner. , students have been challenged to follow their dreams and spread the joy of music throughout the world. This arrangement can be used during any part of the liturgical year. Lord of the Dance - 19th Century Shaker Tune The words of this hymn by Sydney Carter tell the story of the life of Jesus Christ. Its inclusiveness of the entire liturgical calendar make it appropriate for any sacred occasion. The vivacious dance rhythms and changing tonality of this setting make it a perfect selection for special music during the worship service. Meditation on Softly and Tenderly Jesus Is Calling - Will Thompson The words and music for this beautiful hymn were written by Will Thompson in 1880. It has often been used at funerals, but can be used anytime during the litugical year with the exception of Lent, Easter and Advent. According to the teachings of John Wesley, it would be categorized under 'prevenient grace. ' Variants on Come Christians Join to Sing - Traditional Spanish Hymn The words of this hymn were written in 1843 by Christian Henry Bateman and set to an uplifting old Spanish hymn. Gillingham used this hymn as the basis of his symphonic band work, With Heart and Voice. The band version features an original melody by Gillingham that partners with the hymn and is featured in Variation II of this setting. The hymn celebrates grace and would be appropriate year round in the worship cycle. Toccata on I am Thine O Lord - William H. Donne Fanny J. Crosby wrote the words to this hymn in 1875 based on Hebrews 10. 22 in the Bible. William H. Donne wrote the vibrant musical setting. This is a truly uplifting hymn expressing the joy of grace and sanctification. It would be appropriate during any part of the liturgical year other than Lent and Advent. Postlude on Azmon - Carl G. Glaser This hymn, commonly known as O For a Thousand Tongues to Sing, is a favorite of Gillingham, who grew up playing hymns on an old 'pump' organ. harmonium. and then later playing organ in church through high school, college and graduate school. The words were written by Charles Wesley in 1739 and the music by Carl G. Glaser in 1839. The hymn is filled with praise and thanksgiving and is appropriate to use during any part of the church year with the exception of Lent and Advent.

Vertaling

Heilige Marimbist, Die. Deel 1. saamgestel deur David R. Gillingham. Perkussie Ensemble. Vir Marimba. 4-hamer. marimba. 5-oktaaf. Medium tot moeilik. Duur 20. 00. Gepubliseer deur C. Alan Publications. CN.16600. David Gillingham se versameling van liedere gereël vir solo marimba vul 'n groot leemte in die repertoire. Sy 8 meesterlike instellings beklemtoon die beste eienskappe van die marimba. Die meeste geskik is te eniger tyd deur die hele liturgiese kalender maak hierdie boek baie veelsydig. Prelude op wees my Vision - Tradisionele Ierse Melody Mary E. Byrne het die woorde van hierdie lied in 1905 en sit dit op 'n pragtige ou Ierse melodie, Slane. Gillingham het hierdie lied in 'n weergawe vir simfonie-orkes met dieselfde naam wat gevind het sy weg na die standaard repertoire. Die melodie is spook en herinner aan gregoriaanse melodie en is suggestief van gebed, vertroue en hoop. Hierdie instelling is geskik vir enige liturgiese gebruik. Prelude op Nader my God by U - Lowell Mason Hierdie lied, bekend as Bethanië, gebruik woorde deur Sarah F. Adams, 1841, en musiek deur Lowell Mason, 1856. Dit is 'n baie intieme lied van heiligmaking en genade en is die mees geskikte tydens die algemene kerklike jaar met die uitsondering van Advent en Paasfees. Dit is gesê dat die orkes aan boord van die Titanic gespeel hierdie lied, terwyl die see sak is tragies om te sink. Koor. Die band werk is in opdrag van die band boosters van die Eleanor Roosevelt High School Departement Musiek in Greenbelt, MD, ter ere van 'n lang tyd orkes direkteur, Sally Sterrett Wagner. Die woorde van die lied weerspieël hoe onder die leiding van die "magiese vleuel '. van me Wagner. Studente is uitgedaag om hul drome na te volg en versprei die vreugde van musiek oor die hele wêreld. Hierdie reëling kan tydens enige deel van die liturgiese jaar gebruik word. Here van die Dance - 19de eeu Shaker Tune die woorde van hierdie lied deur Sydney Carter vertel die verhaal van die lewe van Jesus Christus. Die inklusiwiteit van die hele liturgiese kalender maak dit geskik vir enige heilige geleentheid. Die lewenslustige dans ritmes en die verandering van tonaliteit van hierdie instelling maak dit 'n perfekte keuse vir 'n spesiale musiek tydens die erediens. Meditasie op Saggies en teer Jesus roep - Will Thompson Die woorde en musiek vir hierdie pragtige lied is geskryf deur Will Thompson in 1880. Dit is dikwels gebruik by begrafnisse, maar kan gedurende die litugical jaar met die uitsondering van Lydenstyd, Paasfees en Advent enige tyd gebruik word. Volgens die leer van John Wesley, sou dit onder '-komende genade geklassifiseer word. 'Variante op Kom Christene Sluit om te sing - tradisionele Spaanse Hymn die woorde van hierdie lied is in 1843 geskryf deur Christian Henry Bateman en stel 'n opbouende ou Spaanse lied. Gillingham het hierdie lied as die basis van sy simfoniese orkes werk, met 'n hart en Voice. Die band weergawe beskik oor 'n oorspronklike melodie deur Gillingham wat vennote met die lied en is te sien in variasie II van hierdie instelling. Die lied vier genade en sal gepaste jaar deur in die aanbidding siklus. Toccata op ek is uwe O Here - William H. Donne Fanny Crosby J. het die woorde van hierdie lied in 1875 gebaseer op Hebreërs 10. 22 in die Bybel. William H. Donne het die lewendige musikale instelling. Dit is 'n ware opbouende lied uitdrukking van die vreugde van die genade en die heiligmaking. Dit sal tydens enige deel van die liturgiese jaar ander toepaslike wees as die vas en Advent. Postlude op Asmon - Carl G. Glaser Hierdie lied, algemeen bekend as O vir 'n duisend tale Sing, is 'n gunsteling van Gillingham, wat grootgeword het speel liedere op 'n ou 'n pomp 'orrel. harmonium. en dan later speel orrel in die kerk deur die hoërskool, kollege en nagraadse skool. Die woorde is geskryf deur Charles Wesley in 1739 en die musiek deur Carl G. Glaser in 1839. Die lied is gevul met lof en dank en is geskik vir gebruik tydens enige deel van die kerklike jaar met die uitsondering van Lydenstyd en Advent.