Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $140.00

Oorspronklik

Pandemonium. Roger Cichy. B-Flat Trumpet sheet music. Horn sheet music. Grade 4.

Vertaling

Pandemonium. Roger Cichy. B-Flat Trumpet bladmusiek. Horn bladmusiek. Graad 4.

Oorspronklik

Pandemonium composed by Roger Cichy. Arranged by M. McDermott. For concert band. Piccolo, Flute 1. 2, Oboe 1. 2, Bassoon 1. 2, Clarinet in Bb 1, Clarinet in Bb 2, Clarinet in Bb 3, Bass Clarinet in Bb, Alto Saxophone 1, Alto Saxophone 2, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone, Trumpet in Bb 1, Trumpet in Bb 2, Trumpet in Bb 3, Horn in F 1. Band Music. Platinum Band Series. Grade 4. Score and parts. Duration 6. 40. Published by C. Alan Publications. CN.11070. A thought provoking work that attempts to express the various meanings represented by the title. The composer states that the piece is not meant to be programmatic, that through the sounds, melody and musical impressions provided in each segment the listener can choose their own definition. The word 'pandemonium,' invented by 17th Century English author John Milton, first appeared in his literary work Paradise Lost. Little would Milton have known that his word creation would be used so commonly in the 21st Century. With significant events occurring in contemporary times such as 9. 11, the Pacific tsunami, and hurricane Katrina, the word pandemonium has been commonly attached to the state of riotous uproar, chaos and mass confusion. With an array of meanings, the word can be defined as. wild lawlessness, utter chaos, a place or scene of uproar or chaos, and more astringently as. the abode of all the demons or even, the capitol of hell. Note the word 'demon' in the center of the word. Beyond these definitions, the word can be used in a more personal context and describe a state of being that occurs in our individual lives upon being presented with tragic or startling news-a feeling of confusion and uncertainly. At other times, individuals may feel pandemonium when referring to their busy and overwhelming lifestyles. In yet a different and starker perspective, some individuals believe that demons can possess our lives at times and create a state of pandemonium within one's being. Commissioned by the Western. Northwestern divisions of the College Band Directors National Association, Roger Cichy's composition Pandemonium attempts to paint a wide array of meanings of the term. At times, the music may suggest catastrophic events that that have turned into pandemonium. other times the music may reflect a more subtle disposition and imply pandemonium on an individual level. Sometimes the music is intended to sound confusing and unsettling or eerie and uncertain. Moments also exist when the music sounds riotous or even martial. During one segment of the piece, Cichy has composed a sort of 'march of the demons. ' In another segment, Cichy refers to it as 'the dance of the evil spirits. ' The interpretation of what one hears is purely up to the listener. This is not meant to be programmatic music, Cichy states. 'You are given certain qualities of sound, melody and musical impressions during each segment and you must choose your own definition.

Vertaling

Pandemonium saamgestel deur Roger Cichy. Gereël deur M. McDermott. Vir konsert orkes. Piccolo, Fluit 1. 2, Oboe 1. 2, fagot 1. 2, klarinet in Bb 1, klarinet in Bb 2, klarinet in Bb 3, basklarinet in BB, saxofoon 1, saxofoon 2, saxofoon, bariton saxofoon, trompet in Bb 1, trompet in Bb 2, trompet in Bb 3 , Horn in F 1. Band Musiek. Platinum Band Reeks. Graad 4. Telling en dele. Duur 6. 40. Gepubliseer deur C. Alan Publications. CN.11070. 'N nadenke stem werk wat poog om die verskillende betekenisse wat deur die titel te druk. Die komponis bepaal dat die stuk is nie bedoel om te wees programmatiese, wat deur die klanke, melodie en musikale indrukke in elke segment van die luisteraar kan hul eie definisie kies. Die woord "pandemonium," uitgevind deur 17de eeu Engelse skrywer John Milton, die eerste in sy literêre werk Paradise Lost verskyn. Little sou Milton geweet het dat sy woord skepping so algemeen sou word gebruik in die 21ste eeu. Met 'n belangrike gebeure wat in hedendaagse tye soos 9. 11, die Stille Oseaan tsunami en die orkaan Katrina, die woord pandemonium is algemeen aan die stand van die oproerige oproer, chaos en massa verwarring. Met 'n verskeidenheid van betekenisse, kan die woord gedefinieer word as. wilde wetteloosheid, chaos, 'n plek of toneel van oproer of chaos, en meer as astringently. die woning van al die duiwels of selfs, die hoofstad van die hel. Let op die woord "duiwel" in die middel van die woord. Beyond hierdie definisies, kan die woord in 'n meer persoonlike konteks gebruik word en beskryf 'n toestand van wat in ons individuele lewens plaasvind op wat aangebied word met tragiese of verrassende nuus-'n gevoel van verwarring en onseker. Op ander tye, kan individue voel pandemonium wanneer hulle na hul besige en oorweldigende leefstyle. In nog 'n ander en donkerder perspektief, 'n paar individue glo dat duiwels ons lewens by tye kan besit en die skep van 'n staat van pandemonium in 'n mens se wese. In opdrag van die Wes-. Noordwestelike dele van die Kollege Band direkteure Nasionale Vereniging, Roger Cichy se samestelling Pandemonium poog om 'n wye verskeidenheid van betekenisse van die term te verf. By tye kan die musiek katastrofiese gebeure wat opgedaag het in pandemonium stel. ander tye van die musiek kan 'n meer subtiele ingesteldheid weerspieël en impliseer pandemonium op 'n individuele vlak. Soms is die musiek is bedoel om te klink verwarrend en ontstellend of onheilspellend en onseker. Oomblikke bestaan ​​ook wanneer die musiek klink oproerige of selfs martial. Tydens een segment van die stuk, het Cichy saamgestel uit 'n soort van 'n optog van die duiwels. "In 'n ander segment, Cichy verwys na dit as 'die dans van die bose geeste. "Die interpretasie van wat 'n mens hoor is suiwer tot die luisteraar. Dit is nie bedoel programmatiese musiek, Cichy state te wees. "Jy word sekere eienskappe van klank, melodie en musikale indrukke tydens elke segment en jy moet jou eie definisie kies.