Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $10.00

Oorspronklik

Portals of Catedral de Orihuela. Cello sheet music. Double Bass sheet music. Saxophone sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music. Advanced.

Vertaling

Poorte van Katedraal van Orihuela. Tjello bladmusiek. Double Bass bladmusiek. Saksofoon bladmusiek. Altviool bladmusiek. Viool bladmusiek. Gevorderde.

Oorspronklik

Portals of Catedral de Orihuela. composed by Dr Anthony Costandius. For Saxophone,Violin,Viola,Cello,Double Bass. 21st Century,Christian,Contemporary Christian,Sacred. Advanced. Score,Set of Parts. Published by Anthony Costandius Music. S0.42311. A piece for solo Alto Saxophone and String Orchestra. The church was made a cathedral in 1564 when the city was granted its bishopric. The cathedral was built on the site of the Aljama Mosque in the first third of the 14th century. The name of this structure, El Salvador Cathedral, literally means the Cathedral of the Transfiguration. The cathedral has three portals. the "Puerta de las Cardenas". Portal of the Chains, 14th century. isin Islamic style, the Puerta de Loreto. mid-15th century. is Gothic, and Puerta de la Anunciación. Portal of the Annunciation, built in 1588 by Juan Inglés. , which has a Renaissance-style triumphal arch-shape. Part 1. Introitis. The saxophone mimics a chant based on the metre of the Introitis. "Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. aperiatur terra, et germinet Salvatorem". Bedew us, heavens, from above. ye clouds, rain down the Just One. Let the earth be opened up, and produce the Saviour". The intervals 1. tonic. , 5. dominant. , 6. super-dominant. and 4. subdominant. , based on theyear 1564 referred to in the section above, are used as the basis for the harmony progression for the string section. Part 2. Puerta de las CardenasActs 12. 3–19 says that Peter was put into prison by King Herod, but the night before his trial an angel appeared to him, and told him to leave. Peter's chains fell off, and he followed the angel out of prison, thinking it was a vision. verse 9. The prison doors opened of their own accord, and the angel led Peter into the city. The visit from the angel, release from the chains and the prison, as well as the journey into the city is expressed against the background of the Islamic design of the portal, hence the referral to Arabian rhythms and scales in the music. Part 3. Puerta de LoretoThe Puerta de Loreto is of gothic design. Loreto refers to the Italian city of Loreto in the province of Ancona. It is said that the holy house where the Mother Mary lived in Nazareth was translated miraculously to Loreto on December 19, 1294 - more than 700 years ago. The house did not go straight to Loreto, but in the year 1291 it was miraculously transported from Nazareth to the town of Tersatto in Dalmatia. Croatia. The local population, filled with astonishment, did not know how to explain its sudden appearance. Their Bishop, who was gravely ill, now appeared in their midst cured. He had prayed to the Virgin Mary that he might be strong enough to see the prodigy for himself, and the Mother of God appeared to him, surrounded by Angels, saying. "My son, you have called for me, and here I am. I came to give you succor and to reveal to you the mystery. of the translation of the Holy House. you desire to know. The holy dwelling is the very house where I was born and raised. It was there that I received the good news brought by the Archangel Gabriel and I conceived the Divine Infant by the operation of the Holy Ghost. It was there that the Word was made flesh. For you to bear witness to all that I am telling you now, you will suddenly be cured and return to full health after the long illness you have borne, so that through you all will believe in this miracle. ”"Part 4. Puerta de la Anunciación. The Annunciation is the Christian celebration of the announcement by the angel Gabriel to the Virgin Mary that she would conceive and become the mother of Jesus, the Son of God, marking his Incarnation. Gabriel told Mary to name her son Jesus, meaning "Saviour". Part 5. ExitThe work ends with a re-interpretation of the first section, the Introitis. This is to bind the work together, but also to again reflect on the text, as stated. ""Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. a periatur terra, et germinet Salvatorem, and to comtemplate how that gives meaning to the being, essence and history of the Catedral de Orihuela. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Vertaling

Poorte van Katedraal van Orihuela. saamgestel deur Dr Anthony Costandius. Vir saxofoon, viool, altviool, tjello, basviool. 21ste eeu, Christen, Kontemporêre Christelike, Heilige. Gevorderde. Telling, Stel Parts. Gepubliseer deur Anthony Costandius Musiek. S0.42311. 'N Stuk vir solo altsaxofoon en String Orchestra. Die kerk is 'n katedraal in 1564 toe die stad sy bisdom toegestaan. Die katedraal is gebou op die terrein van die Aljama moskee in die eerste derde van die 14de eeu. Die naam van hierdie struktuur, El Salvador katedraal, beteken letterlik die Katedraal van die Verheerliking. Die katedraal het drie poorte. die ingang van die Cardenas. Portal van die kettings, 14de eeu. ISIN Islamitiese styl, die Puerta de Loreto. middel van die 15de eeu. is Gotiese en Gate van die Annunciation. Portal van die Annunciation, gebou in 1588 deur Juan Inglés. , Wat 'n Renaissance-styl triomfboog-vorm. Deel 1. Introitis. Die saksofoon boots 'n chant gebaseer op die meter van die Introitis. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Bedauwen ons, hemele, van bo. julle wolke, reën neer die net een. . Die intervalle 1. tonikum. 5. dominante. 6. super-dominante. en 4. subdominant. , Gebaseer op theyear 1564 waarna in die artikel hierbo, word gebruik as die basis vir die harmonie progressie vir die string artikel. Deel 2. Gateway na die CardenasActs 12. 3-19 sê dat Petrus deur Koning Herodus in die gevangenis geplaas is, maar die aand voor sy verhoor 'n engel aan hom verskyn, en het vir hom gesê te verlaat. Peter se boeie het, en hy het die engel uit die tronk, dink dit was 'n visie. vers 9. Die tronkdeure oopgemaak van hul eie, en die engel het Petrus in die stad. Die besoek van die engel, is vrylating uit die kettings en die gevangenis, sowel as die reis na die stad uitgespreek teen die agtergrond van die Islamitiese ontwerp van die portaal, vandaar die verwysing na die Arabiese ritmes en skubbe het in die musiek. Deel 3. LoretoThe Gate Gate Loreto van gothic ontwerp. Loreto verwys na die Italiaanse stad van Loreto in die provinsie van Ancona. Daar word gesê dat die heilige huis waar die Moeder Maria het in Nasaret is wonderbaarlik op 19 Desember 1294 vertaal Loreto - meer as 700 jaar gelede. Die huis het nie reguit na Loreto, maar in die jaar 1291 was dit wonderbaarlik uit Nasaret vervoer na die stad van Tersatto in Dalmatië. Kroasië. Die plaaslike bevolking, gevul met verbasing, het nie geweet hoe om sy skielike verskyning te verduidelik. Hul Bishop, wat ernstig siek was, nou verskyn in hul midde genees. Hy het gebid tot die Virgin Mary dat hy sterk genoeg is om die wonderkind om te sien vir homself kan wees, en die Moeder van God aan hom verskyn, omring deur engele, sê. My seun, jy genoem het vir my, en hier is ek. Ek het gekom om jou te hulp kom gee en aan jou te openbaar die geheim. van die vertaling van die Heilige Huis. jy wil om te weet. Die heilige woning is die huis waar ek gebore en getoë. Dit was daar dat ek die goeie nuus ontvang het deur die Aartsengel Gabriël en ek begin om die Goddelike Baba deur die werking van die Heilige Gees. Dit was daar dat die Woord vlees gemaak is. Vir jou om te getuig oor alles wat ek sê nou vir julle, sal jy skielik genees word en terug te keer na volle gesondheid na die lang siekbed jy gedra, sodat deur julle almal in hierdie wonderwerk sal glo. Deel 4. Poort van die Annunciation. Die Annunciation is die Christelike viering van die aankondiging deur die engel Gabriël aan Maria dat sy sou swanger word en 'n moeder van Jesus, die Seun van God, merk sy menswording. Gabriel aan Maria gesê haar seun Jesus, wat beteken Verlosser te noem. Deel 5. ExitThe werk eindig met 'n herinterpretasie van die eerste artikel, die Introitis. Dit is die werk saam te bind, maar ook om weer te besin oor die teks, soos. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. 'n periatur terra, et germinet Salvatorem en te comtemplate hoe dit gee betekenis aan die wese, essensie en geskiedenis van die Catedral de Orihuela. Digitale Print is printable bladmusiek beskikbaar enige tyd, enige plek. Net aankoop, druk en speel. Kyk na jou aanlyn bladmusiek by die huis, skool, werk of waar jy 'n rekenaar wat aan die Internet. Gebruik ons ​​iPad app jou digitale bladmusiek te sien op die pad. Met Digitale Print, kan jy jou digitale bladmusiek druk onmiddellik na die aankoop, of wag totdat sy gerieflike. En ons sagteware installasie is maklik - ons sal jou lei deur die eenvoudige stappe om seker te maak jy het Adobe Flash Player, Adobe AIR en die bladmusiek Plus AIR aansoek.