Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $2.49

Oorspronklik

I WANT TO BE THERE TO HEAR GOD SINGING. Piano, Vocal, Guitar sheet music. Voice sheet music. Choir sheet music. Intermediate.

Vertaling

Ek wil daar wees GOD te hoor sing. Klavier, Sang, Guitar bladmusiek. Voice bladmusiek. Koor bladmusiek. Intermediêre.

Oorspronklik

I WANT TO BE THERE TO HEAR GOD SINGING composed by PAUL A. AND MARCIA L. JORG. Arranged by PAUL A. JORG. For Piano. Vocal. Chords, Choir, SATB. Gospel. Early Intermediate. Sheet Music Single. Paul A. Jorg #72914. Published by Paul A. Jorg. S0.21013. " The following scriptures support the fact that God is a musician. He not only composes, but He SINGS. God composed a song which He gave to Moses to teach the children of Israel - ""The Song of Moses"". Deut. 31. 19 ""Now write down for yourselves this song and teach it to the Israelites and have them sing it. "" The first lines of the song go like this. Deut. 32. 1-4 Listen, O heavens, and I will speak. hear, O earth, the words of my mouth. Let my teaching fall like rain and my words descend like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. I will proclaim the name of the LORD. Oh, praise the greatness of our God. He is the Rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He."" This song will be sung by the redeemed in heaven. Revelation 15. 2,3 ""And I saw what looked like a sea of glass mixed with fire and, standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and his image and over the number of his name. They held harps given them by God and sang the song of Moses the servant of God and the song of the Lamb. ""Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. "" AND GOD SINGS. Zephaniah 3. 17. ""The LORD your God is with you, He is mighty to save. He will take great delight in you, he will quiet you with his love, He will rejoice over you with SINGING."" I WANT TO BE THERE TO HEAR GOD SINGING UP IN GLORY. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Vertaling

Ek wil daar wees GOD SINGING saamgestel deur Paul A. EN Marcia L. Jörg te hoor. . Vocal. Akkoorde, Koor, SATB. . Vroeë Intermediêre. Sheet Music Enkel. Paul A. Jorg # 72.914. Gepubliseer deur Paul A. Jorg. S0.21013. Die volgende skrifgedeeltes ondersteun die feit dat God 'n musikant. Hy komponeer nie net nie, maar hy sing. God bestaan ​​'n lied wat Hy gegee het aan Moses die kinders van Israel leer - die lied van Moses. Deut. 31. 19 Skryf nou vir julle hierdie lied en leer dit aan die kinders van Israel en het hulle dit sing. Die eerste reëls van die liedjie gaan soos hierdie. Deut. 32. 1-4 Luister, o hemele, dat ek kan spreek. hoor, o aarde, die woorde van my mond. Laat my onderrig val soos reën en my woorde neerdaal soos dou, soos reënbuie op die nuwe gras, soos oorvloedige reën op tender plante. Ek sal die Naam van die HERE verkondig. . Hy is die Rots, sy werk is volmaak, en al sy weë is net. A getroue God, sonder onreg, regverdig en is Hy. . Openbaring 15. 2,3 En ek het gesien wat lyk soos 'n see van glas, gemeng met vuur en langs die see, van die wat oor die dier en sy beeld en oor die getal van sy naam was seëvierende. Hulle het siters aan hulle gegee deur God en die liedjie gesing van Moses, die dienskneg van God en die lied van die Lam. Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige. Regverdig en waaragtig is u weë, Koning van die eeue. EN GOD sing. Sefanja 3. 17. Die HERE jou God is met jou, Hy is magtig om te red. Hy sal groot vreugde oor jou, Hy sal julle stil met sy liefde, Hy verheug Hom oor jou met gejubel. . Digitale Print is printable bladmusiek beskikbaar enige tyd, enige plek. Net aankoop, druk en speel. Kyk na jou aanlyn bladmusiek by die huis, skool, werk of waar jy 'n rekenaar wat aan die Internet. Gebruik ons ​​iPad app jou digitale bladmusiek te sien op die pad. Met Digitale Print, kan jy jou digitale bladmusiek druk onmiddellik na die aankoop, of wag totdat sy gerieflike. En ons sagteware installasie is maklik - ons sal jou lei deur die eenvoudige stappe om seker te maak jy het Adobe Flash Player, Adobe AIR en die bladmusiek Plus AIR aansoek.