Instrumente
Ensembles
Opera
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $23.00

Oorspronklik

St. Paul. Felix Bartholdy Mendelssohn. Voice sheet music. Choir sheet music. Percussion sheet music. Timpani sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Vertaling

St Paul. Felix Bartholdy Mendelssohn. Voice bladmusiek. Koor bladmusiek. Perkussie bladmusiek. Timpani bladmusiek. Orrel Begeleiding bladmusiek.

Oorspronklik

St. Paul composed by Felix Bartholdy Mendelssohn. 1809-1847. Edited by Dorffel. For SATB Vocal Soli, SATB Chorus,. 2.2.2.2 Contrabassoon-4.2.3.1. , Timpani, Organ, Strings. Choral. Vocal score. Text Language. English. German. Published by Edition Peters. PE.P01748. With Text Language. English. German. Choral. English. German. Vocal Score. For his Oratorio Mendelssohn made a discreet selection from St. Paul's eventful life as recounted in the acts of the Apostles. The story begins with the stoning of St. Steven by the Jews, and continues through his miraculous conversion to the scene in Lystra, where Paul himself is nearly martyred by stoning, and his farewell in Miletus. Hardly any Oratorio of the Romantic period, could match St. Paul in popularity. Only years later was it overtaken in the public esteem my Mendlessohn's Elijah. In the first two years following its premiere performance it was performed in over fifty German cities, in many European capitals and the United States. Erster Teil. Ouverture. Erster Teil. Chor, "Herr. der du bist der Gott". Erster Teil. Choral, "Allein Gott in der Hoh sei Ehr". Erster Teil. Rezitativ und Duett, "Die Menge der Glaubigen". "Wir haben ihn gehort". Erster Teil. Chor, "Dieser Mensch hort nicht auf zu reden Lasterworte". Erster Teil. Rezitativ mit Chor, "Und sie sahen auf ihn alle". Weg, weg mit dem". Erster Teil. Arie, Jerusalem. die du totest die Propheten". Erster Teil. Rezitativ und Chor, "Sie aber sturmten auf ihn ein". "Steinigt ihn. Er lastert Gott". Erster Teil. Rezitativ und Choral, "Und sie steinigten ihn". Dir, Herr, dir will ich mich ergeben". Erster Teil. Rezitativ, "Und die Zeugen legten ab ihre Kleider". Erster Teil. Chor, "Siehe. Wir preisen selig, die erduldet". Erster Teil. Rezitativ und Arie, "Saulus aber zerstorte die Gemeinde". Vertilge sie, Herr Zebaoth". Erster Teil. Rezitativ und Arioso, "Und zog mit einer Schar gegen Damaskus". Doch der Herr vergit der Seinen nicht". Erster Teil. Rezitativ mit Chor, "Und als er auf dem Wege war". Saul. Was verfolgst du mich. Erster Teil. Chor, "Mache dich auf. Werde Licht. Erster Teil. Choral, "Wachet auf. ruft uns die Stimme". Erster Teil. Rezitativ, "Die Manner aber, die seine Gefahrten waren". Erster Teil. Arie, "Gott, sei mir gnadig nach deiner Gute". Erster Teil. Rezitativ, "Es war aber ein Junger zu Damaskus". Erster Teil. Arie mit Chor, "Ich danke dir, Herr, mein Gott". "Der Herr wird die Tranen von allen Angesichtern abwischen". Erster Teil. Rezitativ, "Und Ananias ging hin, und kamin das Haus". Erster Teil. Chor, "O welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und Erkenntnis Gottes". Zweiter Teil. Chor, "Der Erdkreis ist nun des Herrn". Zweiter Teil. Rezitativ, "Und Paulus kam zu der Gemeinde". Zweiter Teil. Duettino, "So sind wir nun Botschafter an Christi Statt". Zweiter Teil. Chor, "Wie lieblich sind die Boten,die den Frieden verkundigen". Zweiter Teil. Rezitativ und Arioso, "Und wie sie ausgesandt von dem heilgen Geist". "Lat uns singen von der gnade des Herrn". Zweiter Teil. Rezitativ und Chor, "Da aber die Juden das Volk sahn". "So spricht der Herr. ich bin der Herr". "Und sie stellten Paulus nach". Zweiter Teil. Chor und Choral, "Ist das nicht, der zu Jerusalem verstorte alle". "O Jesu Christe, wahres Licht". Zweiter Teil. Rezitativ, "Paulus aber und Barnabas sprachen frei und offentlich". "Euch mute zuerst das Wort Gottes gepredigt werden". Zweiter Teil. Duett, "Denn also hat uns der Herr geboten". "Ich habe dich den Heiden zum LIcht gesetzet". Zweiter Teil. Rezitativ, "Und es war ein Mann zu Lystra". Zweiter Teil. Chor, "Die Gotter sind den Menschen gleich geworden". Zweiter Teil. Rezitativ, "Und nannten Barnabas Jupiter, und Paulus Mercurius". Zweiter Teil. Chor, "Seid uns gnadig, hohe Gotter. Zweiter Teil. Rezitativ, Arie und Chor, "Da das die Apostel horten". "Wisset ihr nicht". "Aber unser Gott ist im Himmel". Zweiter Teil. Rezitativ, "Da ward das Volk erreget wider sie". Zweiter Teil. Chor, "Hier ist des Herren Tempel". Zweiter Teil. Rezitativ, "Und sie alle verfolgten Paulus auf seinem Wege". Zweiter Teil. Cavatine, "Sei getreu bis in den Tod". Zweiter Teil. Rezitativ, "Paulus sandte hin und lie fordern die ltesten von der Gemeinde zu Ephesus". Zweiter Teil. Chor und Rezitativ, "Schone doch deiner selbst". "Was machet ihr, da ihr weinet und brechet mir mein Herz. Zweiter Teil. Chor, "Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget". Zweiter Teil. Rezitativ, "Und wenn er gleich geopfert wird uber dem Opfer unsers Glaubens". Zweiter Teil. Schluchor, "Nicht aber ihm allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieben".

Vertaling

St Paul gekomponeer deur Felix Mendelssohn Bartholdy. 1809-1847. Geredigeer deur Dorffel. Vir SATB Vocal Soli, SATB koor. 2.2.2.2 kontrafagot-4.2.3.1. , Timpani, orrel, Strings. Choral. Sang telling. Teks taal. Engels. Duitse. Gepubliseer deur Edition Peters. PE.P01748. Met teks taal. Engels. Duitse. Choral. Engels. Duitse. Sang telling. Vir sy Oratorium Mendelssohn het 'n strategies seleksie van St Paul's veelbewoë lewe as vertel in die Handelinge van die Apostels. Die verhaal begin met die steniging van St Steven deur die Jode, en gaan voort om deur middel van sy wonderbaarlike bekering tot die toneel in Listre waar Paulus homself amper gemartel deur steniging, en sy afskeid in Miléte. Skaars 'n Oratorium van die romantiese tydperk, kon ooreenstem St Paul in gewildheid. Slegs jaar later is dit oorgeneem in die openbare aansien my Mendlessohn se Elia. In die eerste twee jaar na sy première prestasie dit is uitgevoer in meer as vyftig Duitse stede, in baie Europese hoofstede en die Verenigde State van Amerika. Deel Een. Opening. Deel Een. Koor, "het mnr. der du Bist der Gott ". Deel Een. Chant, "God alleen in die Höh Kudos". Deel Een. Resitatief en Duet, "Die bedrag van gelowiges". "Ons het hom hoor". Deel Een. Koor: "Hierdie man hoor nie te praat vise woorde". Deel Een. Resitatief met koor, "En hulle het na hom gekyk almal". Weg, weg met die ". Deel Een. Arie, Jerusalem. sterf du totest sterf Propheten ". Deel Een. Resitatief en koor, "maar jy sturmten op hom". "Steinigt hom. Daar lastert Gott ". Deel Een. Resitatief en koraal, "En hulle hom gestenig". U, Here, sal Ek aan jou gee myself ". Deel Een. Resitatief, "en die getuies het hulle klere neergelê". Deel Een. Koor, "Sien. Ons reken hulle geluksalig wat verdra ". Deel Een. Resitatief en aria, "Maar Saul zerstorte die gemeenskap". Vernietig hulle, o HERE van die leërskare ". Deel Een. Resitatief en arioso, "en hy het met 'n groep teen Damaskus". Maar die Here nie vergit van sy ". Deel Een. Resitatief "En toe hy op die pad" met koor,. Saul. Wat vervolg jy My. Deel Een. Koor, "Staan. Sal die lig. Deel Een. Choral "Wachet auf. Stem roep ". Deel Een. Resitatief, "Die mans het egter, wat sy metgeselle was". Deel Een. Aria, "God, wees my genadig volgens u goeie". Deel Een. Resitatief, "maar dit was 'n jong na Damaskus". Deel Een. Aria met koor, "Ek dank U, Here my God". "Die Here sal afvee trane van alle gesigte". Deel Een. Resitatief, "En Ananias het gegaan en die skoorsteen huis". Deel Een. Koor, "O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God". Deel Twee. Koor, "Die wêreld is nou die Here". Deel Twee. Resitatief, "En Paulus het aan die gemeente". Deel Twee. Duettino, "Nou is ons ambassadeurs vir Christus". Deel Twee. Koor: "Hoe wonderlik is die boodskappers wat verkundigen Vrede". Deel Twee. Resitatief en arioso, "En hoe gaan hulle van die Heilige Gees gestuur". "Lat ons sing van die genade van die Here". Deel Twee. Resitatief en koor, "Maar toe die Jode sahn die mense". "So sê die Here. Ek is die Here ". "En hulle Paulus aangestel". Deel Twee. Koor en Chorale, "Is dit nie die verstorte na Jerusalem almal". "O Jesus Christus, die ware lig". Deel Twee. Resitatief, "En Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en in die openbaar". "Soek eers die geluid van die woord van God verkondig word". Deel Twee. Duet, "Want so het die Here ons beveel het". "Ek het jou gesetzet lig vir die nasies". Deel Twee. Resitatief: "En daar was 'n man in Listre". Deel Twee. Koor, "Die gode het geword van die gelykenis van die mense". Deel Twee. Rezitativ, "Und nannten Barnabas Jupiter, und Paulus Mercurius". Deel Twee. Chor, "Seid uns gnadig, Hohe Gotter. Deel Twee. Resitatief, aria en koor, "Sedert die skat van die Apostels". "Weet julle nie". "Maar ons God is in die hemel". Deel Twee. Resitatief: "Omdat die mense was, voer teen hulle". Deel Twee. Koor, "Hier is die Here se tempel". Deel Twee. Resitatief, "En hulle het al Paulus vervolg op sy manier". Deel Twee. Cava, "Wees getrou tot die dood". Deel Twee. Resitatief, "Paul gestuur en lê n beroep op die ouderlinge van die gemeente in Efese". Deel Twee. Koor en resitatief, "Schone maar vir jouself". "Wat doen jy, ween en omdat my hart. Deel Twee. Koor, "Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het". Deel Twee. Resitatief, "En as hy gelyk geoffer oor die offer van ons geloof". Deel Twee. Schluchor, "maar nie hom alleen nie, maar vir almal wat sy verskyning liefgehad het".