Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $29.95

Oorspronklik

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. Organ sheet music. Piano Solo sheet music.

Vertaling

Klavier vir Dummies Vlak 2. CD-ROM. Orrel bladmusiek. Piano Solo bladmusiek.

Oorspronklik

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. for piano. Piano. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Published by eMedia Music. EI.FD09108. eMedia Piano For Dummies Level 2 gives you everything you need to continue your journey toward being an accomplished piano or keyboard player. It is perfect for anyone who already knows some basic note reading, the middle C position and can how to play some melodies. Learn to play at your own pace from over 150 easy-to-follow interactive lessons with full-motion videos. New instant Instant feedback Feedback, for both acoustic pianos and electronic keyboards, highlights correctly played notes in melodies. Enjoy playing along with live recorded songs or have fun playing with accompaniments that you can slow down or speed up. Learn to play over 50 songs with recorded audio and variable-speed MIDI tracks. Interactive Educational Software -- Over 150 step-by-step audio- and video-enhanced lessons. -- Over 50 songs with live recorded multi-track audio and variable-speed MIDI tracks. -- Interactive feedback Feedback on playing mistakes. with when used with a MIDI keyboard. -- Animated keyboard Keyboard displays fingerings as the music plays. Your instructor is professional pianist and teacher Irma Irene Justicia, M.A., who has taught at the renowned Juilliard School of Music. The excellent teaching you receive in the over 150 lessons is an exceptional value. When using eMedia Piano For Dummies Level 2 with a MIDI keyboard it will tell you when you make mistakes, including an overall score for the song and even shows you what you should have played. Learn from valuable lessons such as. Triads and Chords The G Position and Transposition The F Position and Hanon Extending the Hand Position and Playing Scales G and F Major Scales, Chords and Arpeggios A Short Trip into the History of Western Music Learn songs and exercises from both the music notation and the animated Animated keyboard Keyboard that displays fingerings in time with the music. Songs and exercises are enhanced by live recorded audio, variable-speed MIDI keyboard tracks, and colorful MIDI accompanimentsPlay along with live recorded multi-track audio, variable-speed MIDI tracks. Perform with colorful MIDI accompaniments. You will learn over 50 popular songs including Billy Joel's Piano Man. Play Over 50 Hit Songs. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - made famous by Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan. and many more. Interactive review and ear training screens help reinforce new concepts and develop your ear. Other accessories include a built-in digital metronome and a recorder. Piano For Dummies Level 2 includes large easy-to-read screens, enhanced audio & and video, and progress tracking. Everything You Need to Get Started. Digital Metronome Digital Recorder Reviews and Ear Training Animated Fretboard Note and Finger Tracker Instant Feedback Interactive Evaluation Feedback. selectable. Audio Tracks. Full, Voice only, Piano only - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI Right Hand, MIDI Accompaniment, Metronome Tick. Progress Tracking View optional guitar chords so a friend can accompany you Minimum system requirements. Windows Windows XP. Vista. Windows 7 256MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 or later. Universal Binary.

Vertaling

Klavier vir Dummies Vlak 2. CD-ROM. vir klavier. Plan. Sleutelbord. Windows. Mac CD-ROM. Gepubliseer deur eMedia Musiek. EI.FD09108. eMedia klavier vir Dummies Vlak 2 gee jou alles wat jy nodig het om jou reis voort te sit na om 'n voldonge klavier of klawerbord speler. Dit is ideaal vir iemand wat reeds weet 'n paar basiese kennis lees, die Midde-C posisie, en kan hoe sommige melodieë te speel. Leer om te speel op jou eie tempo van meer as 150 maklik-om-te volg interaktiewe lesse, met die volledige-motion video's. Nuwe direkte Instant terugvoer Terugvoer, vir beide akoestiese klaviere en elektroniese keyboards, beklemtoon goed gespeel notas in melodieë. Geniet die speel saam met live aangeteken liedjies of om pret te hê speel met bykomstighede wat jy kan vertraag of versnel. Hier is meer as 50 liedjies te speel met aangeteken klank-en veranderlike-spoed MIDI spore. Interaktiewe opvoedkundige sagteware - Meer as 150 stap-vir-stap klank-en video-verbeterde lesse. - Meer as 50 liedjies met live aangeteken multi-track klank en veranderlike-spoed MIDI spore. - Interaktiewe terugvoer Terugvoer oor foute speel. met wanneer dit gebruik word met 'n MIDI klawerbord. - Animated sleutelbord Keyboard vertoon vingersettings as die musiek speel. Jou instrukteur is professionele pianis en onderwyser Irma Irene Justicia, MA, wat geleer het by die bekende Juilliard School of Music. Die uitstekende onderrig jy in die meer as 150 lesse ontvang is 'n uitsonderlike waarde. Wanneer die gebruik van eMedia klavier vir Dummies Vlak 2 met 'n MIDI klawerbord sal dit vir jou wanneer jy foute maak, insluitend 'n algehele telling vir die lied kan maak en selfs wys jou wat jy moet gespeel het. Hier is van waardevolle lesse soos. Drieklanke en akkoorde Die G standpunt en transposisie Die F standpunt en Hanon uitbreiding van die hand-posisie en speel skale G en F majeur toonlere, akkoorde en Arpeggio 'n kort reis in die geskiedenis van Westerse musiek Leer liedere en oefeninge van beide die musieknotasie en die geanimeerde geanimeerde sleutelbord sleutelbord wat vertoon vingersettings in die tyd met die musiek. Liedere en oefeninge word versterk deur live aangeteken klank, veranderlike-spoed MIDI klawerbord liedjies, en kleurvolle MIDI accompanimentsPlay saam met live aangeteken multi-track klank, veranderlike-spoed MIDI spore. Voer met kleurvolle MIDI bykomstighede. Jy sal meer as 50 gewilde liedjies soos Billy Joel se Piano Man leer. Speel meer as 50 treffers. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - bekend gemaak deur Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin Knockin 'on Heaven's Door - Bob Dylan. en nog baie meer. Interaktiewe hersiening en oor opleiding skerms help versterk nuwe konsepte en die ontwikkeling van jou oor. Ander toebehore sluit in 'n ingeboude digitale metronoom en 'n blokfluit. Klavier vir Dummies Vlak 2 sluit 'n groot maklik-om-te lees skerms, beter klank. Alles wat jy nodig om te begin. Digitale Metronome Digitale Recorder resensies en oor opleiding Animated Fretboard Nota en Finger Tracker onmiddellike terugvoer Interaktiewe Evaluering Terugvoer. kies. Audio Tracks. Volle, Voice net Piano net - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI regterhand MIDI Begeleiding, Metronoom Tick. Vordering dop View opsionele kitaar akkoorde so 'n vriend kan saam met jou Minimum stelsel vereistes. Windows Windows XP. View. Windows 7 256 MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 of later. Universal Binary.