Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $79.95

Oorspronklik

Guitar Pro 6.0 - Deluxe Soundbank Edition. Guitar sheet music.

Vertaling

Guitar Pro 6.0 - Deluxe Soundbank Edition. Guitar bladmusiek.

Oorspronklik

Guitar Pro 6.0 - Deluxe Soundbank Edition. Windows. Macintosh. For Guitar. DVD-ROM. Published by eMedia Music. EI.IP04105. The Guitar Pro 6 Deluxe Soundbank Edition includes Guitar Pro 6.0 plus 6 realistic sound libraries featuring vintage electric guitar, modern electric guitar, acoustic. exotic guitars, basses, keyboards. synths, and drums sounds. Over 100 instruments. Vintage Electric Guitars This pack includes 7 legend guitars, all easily recognizable by their unique sound qualities. With those, have your Guitar Pro files sound just like the originals of your favorite songs. Ideal for Rockabilly style, 1960s pop, Chicago Blues. With this pack, revisit the classics from the 1950's and 60's and hear the sound of the pioneers of rock'n'roll just like George Harrison or Keith Richards would play it. Electric Modern Guitars This pack will bring you 7 modern electric guitars, very high-quality signature guitars, and two 7-string guitars. This is the soundbank you'll need for the sharpest metal riffs and the most furious solos. Say good-bye to tranquility, and let this guitar series make your distortions sound as precise and powerful as a Joe Satriani or an Angus Young. Acoustic. Exotic Guitars This pack includes four beautifully made guitars that you'll absolutely need for your ballads, your finger-picking tunes, or your old blues songs. It comes complete with a mandolin and a resonator guitar. Includes. 5 guitars and 1 mandolin. Basses Three 4-string, two 5-string bass guitars, and the 6-string fretless bass come in this pack. With those soundbanks, you can now vary the sound of your bass-guitar tracks, and get the closest sound possible to the originals. Keyboard. Synths Two acoustic and two electric pianos, four organs, as well as about sixty synthesizer soundbanks make this pack indispensable for the creation of sound layers and some ever-more realistic keyboard accompaniments. Includes. 8 keyboards. 61 synths. Drums This pack will bring you five complete and very diverse sets of drums to create your solos or accompanying tracks. Each kit possesses a specific colour that is typical of the illustrious models used to record those samples. Includes. 5 drum kits. About Guitar Pro 6. Guitar Pro 6, a Win. Mac hybrid, is the ultimate toolbox for the guitarist. It includes all the tools you need to improve, compose and accompany yourself on the guitar. This simple and intuitive multitrack tablature editor is specifically designed for guitar, bass or other stringed instruments. Guitar Pro 6 features the newest in playback technology including RSE - Realistic Sound Engine. RSE gives you real time playback of your scores with realistic sound samples taken from high quality guitars and real time effects such as wah-wah. Advanced notation features add drum notation, vocal notation and tablature support for any stringed instruments with four to seven strings. The newest version, Guitar Pro 6.0, includes over 40 new features while improving on those that have made it the most popular guitar tablature editor available. Known for its ease of use, Guitar Pro allows you to enter notes by using keyboard keys, mouse clicks on an on-screen fretboard or directly through a connected MIDI device, all in just a few minutes. This revolutionary software can handle up to 256 tracks and you can switch from tablature view to standard notation for viewing or editing scores. With automatically calculated rhythms, Guitar Pro works out the note durations for you, and when you play the score, the music scrolls along with you, rendering guitar-specific effects like bends and slides. Also included in Guitar Pro are a digital guitar tuner, a chord diagram engine, and a scales tool. You can easily import and export MIDI and ASCII tab formats allowing Guitar Pro to be used with a limitless number of songs. Tens of thousands of Guitar Pro format files are available on the Internet. The WAVE Export allows you to convert a Guitar Pro file into an audio file which is playable without Guitar Pro and can be burned onto an audio CD. With its ease-of-use, versatility and variety of tools, Guitar Pro will have you creating music in no time. Features. Multitrack. monotrack display, horizontal or vertical scrolling, the screen display adjusts to your preferences and score types. Chord Diagram editor allows you to easily add chord diagrams to your score. Ask for any chord in any tuning and Guitar Pro will show you every diagram possible. Scales Tool allows you to view and listen to a large number of scales, from the most common to the most exotic. Digital or MIDI Tuner allows you to tune your guitar for every tuning possible, from 4- to 7-strings. Fretboard. or Keyboard. allows you to view and enter notes on the score. It is able to show the notes of the current beat, but also the notes for the next beat, the complete bar or the selected scale. Metronome gives the tempo while playing a score or even without playing it. Professional Quality Paper Printings can be monotrack or multitrack. This way you can print several views of the same score, perfect for a band. New Features for Guitar Pro 6. Over 50 pedal effects and numerous sound banks. guitar, bass, drums, piano, orchestral etc. A New MDI User Interface. including full screen mode. Piano Grand Staff. Rhythm slash. Simile marks. Multi-rest. Concert tone. Parametric equalization on each track. Configurable tones. Tap tempo. Jazz fonts. Anacrusis Guitarist Magazine. "Guitar Pro is an intelligent, simple, clear and precise tool. the standard of its field. " Guitar Part. "Complete and easy to use. for a very low price considering its possibilities. " RIFF Magazine. "Guitar Pro is unquestionably the best that can be found in the field of tablature editing for the PC." System Requirements. WindowsÂ. MIDI playback only. Pentium 500 Mhz. or faster. Windows 98SE. 2000. XP. Vista 128 MB RAM, 35 MB of free hard disk space PC soundcard, CD-ROM WindowsÂ. RSE audio playback. Pentium 4 â“ 1.7GHz. or faster. Windows 98SE. 2000. XP. Vista 512 MB RAM, 700 MB of free hard disk space PC soundcard, CD-ROM MacintoshÂ. MIDI playback only. G3 700 MHz. or faster. , Intel OK Mac OS X 10.3 or later 256 MB RAM, 40 MB of free hard disk space CD-ROM MacintoshÂ. RSE audio playback. G3 1.3 GHz. or faster. , Intel OK Mac OS X 10.3 or later 512 MB RAM, 750 MB of free hard disk space.

Vertaling

Guitar Pro 6.0 - Deluxe Soundbank Edition. Windows. Macintosh. Vir Guitar. DVD-ROM. . EI.IP04105. Die Guitar Pro 6 Deluxe Edition Soundbank sluit Guitar Pro 6,0 plus 6 realistiese klank biblioteke met vintage elektriese kitaar, moderne elektriese kitaar, akoestiese. eksotiese kitare, basse, keyboards. synths, en tromme klanke. Meer as 100 instrumente. Vintage elektriese kitare Hierdie pak sluit 7 legende kitare, almal maklik herkenbaar deur hul unieke klank eienskappe. Met dié, het jou Guitar Pro lêers klink net soos die oorspronklike van jou gunsteling liedjies. Ideaal vir Rockabilly styl, 1960 pop, Chicago Blues. Met hierdie pakket, bestudeer weer die klassieke uit die 1950's en 60's en luister na die geluid van die pioniers van rock, net soos George Harrison of Keith Richards sou dit speel. Electric Moderne Guitars Hierdie pak sal julle bring 7 moderne elektriese kitare, 'n baie hoë gehalte handtekening kitare en twee 7-string kitare. Dit is die soundbank jy nodig het vir die skerpste metaal riffs en die mees woedend solos. Afskeid te rus, en laat hierdie kitaar reeks jou ondergang klink presies en kragtig soos 'n Joe Satriani of 'n Angus Young. Acoustic. Eksotiese Guitars Hierdie pak sluit vier pragtig gemaak kitare dat jy absoluut nodig vir jou ballades, jou vinger pluk tunes, of jou ou blues songs. Dit kom kompleet met 'n mandolien en 'n resonator kitaar. Sluit. 5 kitare en 1 mandolien. Basses Drie 4-string, twee 5-string bass kitare, en die 6-string fret less bas kom in hierdie pakket. Met dié soundbanks, kan jy nou wissel die geluid van jou bas-kitaar liedjies, en kry die naaste klank moontlik om die oorspronklike. Sleutelbord. Synths Twee akoestiese en twee elektriese klavier, vier organe, sowel as ongeveer sestig sintetiseerder soundbanks maak van hierdie pak onontbeerlik vir die skepping van 'n gesonde lae en 'n paar steeds meer realistiese sleutelbord begeleidings. Sluit. 8 keyboards. 61 synths. Dromme Hierdie pak sal julle bring vyf volledige en baie diverse stelle tromme om jou solo of gepaardgaande liedjies te skep. Elke kit beskik oor 'n spesifieke kleur wat is tipies van die roemryke modelle wat gebruik word om die monsters te teken. Sluit. 5 drumstellen. Oor Guitar Pro 6. Guitar Pro 6, 'n Win. Mac baster, is die uiteindelike toolbox vir die kitaarspeler. Dit sluit al die gereedskap wat jy nodig het om te verbeter, komponeer en vergesel jouself op die kitaar. Hierdie eenvoudige en intuïtief multibaan Tablature editor is spesifiek ontwerp vir die kitaar, bas of ander snaarinstrumente. Guitar Pro 6-funksies die nuutste in afspeel tegnologie, waaronder RSE - realistiese klank enjin. RSE gee jou real time vertoning van jou tellings met realistiese klank monsters van 'n hoë gehalte kitare en real time effekte soos wah wah-. Gevorderde notasie eienskappe byvoeg drom notasie, vokale notasie en Tablature ondersteuning vir enige strykinstrumente met 4-7 snare. Die nuutste weergawe, Guitar Pro 6.0, sluit in meer as 40 nuwe funksies, terwyl die verbetering op dié wat dit die mees gewilde kitaar Tablature redakteur beskikbaar gestel het. Bekend vir sy gemak van gebruik, Guitar Pro kan jy aantekeninge in te voer deur die gebruik van die sleutelbord sleutels, muis klik op 'n on-screen fretboard of direk deur 'n verbonde MIDI toestel, alles in net 'n paar minute. Hierdie revolusionêre sagteware kan hanteer tot 256 liedjies en jy kan wissel van Tablature oog op standaard notasie vir besigtiging of redigering tellings. Met outomaties bereken ritmes, Guitar Pro werk uit die noot duur vir jou, en wanneer jy die telling, die musiek boekrolle saam met jou, speel die lewering van kitaar-spesifieke effekte soos draaie en skyfies. Ook ingesluit in Guitar Pro is 'n digitale kitaar ontvanger, 'n koord diagram enjin, en 'n skaal instrument. Jy kan maklik die invoer en uitvoer MIDI en ASCII blad formate sodat Guitar Pro te gebruik word met 'n onbeperkte aantal van die liedjies. Tienduisende Guitar Pro-formaat lêers is beskikbaar op die Internet. Die vlaag Uitvoer kan jy 'n Guitar Pro lêer te omskep in 'n klank-lêer wat is speelbaar sonder Guitar Pro en kan op 'n klank-CD verbrand word. Met sy gemak van gebruik, veelsydigheid en verskeidenheid van gereedskap, sal Guitar Pro het jy die skep van musiek in geen tyd. Funksies. Multibaan. monotrack vertoon, horisontale of vertikale blaai, die skerm vertoon pas by jou voorkeure en die telling tipes. Chord Diagram Editor laat jou toe om maklik te voeg koord diagramme aan jou telling. Vra vir enige koord in enige stem en kitaar Pro sal jou elke diagram moontlik wys. Skale Tool kan jy om te sien en te luister na 'n groot aantal van skale, van die mees algemene na die mees eksotiese. Digitale of MIDI-ontvanger kan jy jou kitaar te stem vir elke stem moontlik, van 4 - tot 7-snare. Fretboard. of sleutelbord. kan jy sien en tree op die partituur. Dit is in staat om die notas van die huidige klop om te wys nie, maar ook die notas vir die volgende beat, die volledige bar of die geselekteerde skaal. Metronoom gee die tempo terwyl speel 'n telling of selfs sonder om dit te speel. Professionele kwaliteit papier Bedrukkingen kan monotrack of multibaan wees. Hierdie manier kan jy 'n paar menings van dieselfde telling, ideaal vir 'n band kan druk. Nuwe funksies vir Guitar Pro 6. Meer as 50 trap-effekte en talle gesonde banke. kitaar, baskitaar, tromme, klavier, orkestrale ens. A New MDI Gebruikerskoppelvlak. insluitende volle skerm. Piano Grand Personeel. Rhythm streep. Soortgelyke punte. Multi-res. Konsert toon. Parametriese gelykmaking op elke spoor. Konfigureerbare kleure. Tik tempo. Jazz fonts. Anacrusis kitaarspeler Magazine. Guitar Pro is 'n intelligente, eenvoudige, duidelike en akkurate instrument. die standaard van sy gebied. Guitar Deel. Volledige en maklik om te gebruik. vir 'n baie lae prys oorweging van sy moontlikhede. RIFF Magazine. Guitar Pro is ongetwyfeld die beste wat gevind kan word in die gebied van die Tablature redigering vir die PC. . WindowsÂ. MIDI speel net. Pentium 500 Mhz. of vinniger. Windows 98SE. 2000. XP. Vista 128 MB RAM, 35 MB vrye disketspasie PC klankkaart, CD ROM-WindowsÂ. RSE klank speel. Pentium 4 'n 1.7GHz. of vinniger. Windows 98SE. 2000. XP. Vista 512 MB RAM, 700 MB vrye disketspasie PC klankkaart, CD ROM-MacintoshÂ. MIDI speel net. G3 700 MHz. of vinniger. , Intel OK Mac OS X 10.3 of later 256 MB RAM, 40 MB vrye disketspasie CD ROM-MacintoshÂ. RSE klank speel. G3 1.3 GHz. of vinniger. , Intel OK Mac OS X 10.3 of later 512 MB RAM, 750 MB spasie op die hardeskyf.