Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $2.00

Oorspronklik

Children, Go Where I Send Thee. Elizabeth Alexander. Choir sheet music. Soprano Voice sheet music. Tenor Voice sheet music. Voice Solo sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Beginning.

Vertaling

Kinders, gaan waar ek jou laat. Elizabeth Alexander. Koor bladmusiek. Sopraanstem bladmusiek. Tenoor stem bladmusiek. Voice Solo bladmusiek. Klavierbegeleiding bladmusiek. Begin.

Oorspronklik

Children, Go Where I Send Thee. African-American Spiritual. Arranged by Elizabeth Alexander. For Children's Choir and Piano. SA choir. children's choir. , soprano voice. tenor voice soloist and piano. Junior. Youth Choir, Concert Music, Church Choir-Anthem. Church Choir-Seasonal-Christmas, Sacred. Worship & Praise. , Choral, Spirituals. Gospel. Easy. Octavo. Text language. English. Duration 3 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-018-00. With Text language. English. Church Choir-Seasonal-Christmas, Sacred. Worship & Praise. , Choral, Spirituals. Gospel. This clever arrangement of "Children, Go Where I Send Thee" is presented as a dialogue between an adult soloist and children's choir. A colorful accompaniment, delightful piano interludes, a little thigh-slapping, and a brief foray into musical punsmanship make for a Christmas treat. Composer's Note. When I sang this song to my own children - during long car rides, or while they were waiting for dinner to be ready - I sang the "real" lyrics when I could remember them, and unabashedly made up my own words when I could not. But when I decided to arrange this song for treble choir, I found that there were many different versions of this song, and I had to make some conscious choices. In the spirit of oral tradition, some of these verses are traditional, and some are original. Verses 1-3. These first three verses are pretty standard. Although my son Oliver has been known to sing. one for the little Beanie Baby. Verse 4. Although one popular version says. "four for the four come a-knockin' at the door," I chose to save that most catchy rhythm for Verse 8, where it provides an opportunity for a surprising interlude. Verse 5. This verse I came up with on my own. Since "four gospel preachers" refers to the first four books in the New Testament, I decided to have the five "ancient stories" refer to the first five books in the Old Testament, often called the "Pentateuch. " Verse 6. It seems so natural to link "six" with the points on the Star of David, also called the "Jewish Star", that I only tentatively assert that I'm the first to come up with this verse. Verse 7. Verse 7 is always "the seven who went to heaven. " Case closed. Verse 8. Who knows who the eight are who "come a-knocking at the gate". I don't think anyone knows for sure. What I do know is this. it's the funnest verse to sing. Verse 9. This verse is standard, too, though it's not clear to me what sign "the nine" saw. Ask your young singers to use their imaginations. What might the sign have said. Behold. Be Not Afraid. Question Authority. Verse 10. There were several possibilities for the final verse, but in the end I decided to use one I wrote myself, since I know of few things more valuable in a religious life than "trying again. " So there you have it. Have fun. Range. Soprano. d'-f '' , Alto. d'-c" Text. Children, go where I send thee. How shall I send thee. I'm gonna send thee one by one. One for the little bitty baby Wrapped in swaddling clothing Lying in a manger Born, born, oh born in Bethlehem. I'm gonna send thee two by two. Two for Joseph and Mary, I'm gonna send thee three by three. Three for the three old wise men, I'm gonna send thee four by four. Four for the gospel preachers, I'm gonna send thee five by five. Five for the ancient stories, I'm gonna send thee six by six. Six for the star of David, I'm gonna send thee seven by seven. Seven for the seven who went to heaven, I'm gonna send thee eight by eight. Eight for the eight come a-knockin' at the gate, I'm gonna send thee nine by nine. Nine for the nine who saw the sign, I'm gonna send thee ten by ten. Ten for the ten who tried again.

Vertaling

Kinders, gaan waar ek jou laat. Afro-Amerikaanse Geestelike. Gereël deur Elizabeth Alexander. Vir die kinders se koor en klavier. SA koor. kinders se koor. , Sopraan stem. tenoor stem solis en klavier. Junior. Jeugkoor, Concert Musiek, Koor Kerk-Anthem. Kerkkoor-Seisoen-Kersfees, Heilige. Aanbidding. , Koor, Spirituals. Evangelie. Maklik. Agtste. Teks taal. Engels. Duur 3 minute. Gepubliseer deur Seafarer Press. SF.SEA-018-00. Met teks taal. Engels. Kerkkoor-Seisoen-Kersfees, Heilige. Aanbidding. , Koor, Spirituals. Evangelie. Hierdie slim reëling van "Kinders, gaan waar ek jou laat" word aangebied as 'n dialoog tussen 'n volwassene solis en kinders se koor. 'N kleurvolle begeleiding, pragtige klavier intermezzo, 'n bietjie bobeen-klap, en 'n kort inval in musikale punsmanship maak vir 'n Kersfees behandel. Komponis se Note. Toe ek hierdie liedjie gesing het my eie kinders - gedurende lang motor ritte, of terwyl hulle wag vir aandete om gereed te wees - ek sing die "regte" lyrics toe ek hulle kan onthou, en onbeskaamd gemaak om my eie woorde toe ek kon nie. Maar toe het ek besluit om hierdie lied vir sopraan koor te reël, het ek gevind dat daar baie verskillende weergawes van hierdie lied, en ek het 'n paar bewuste keuses te maak. In die gees van die mondelinge tradisie, sommige van hierdie verse is die tradisionele, en sommige is oorspronklike. Verse 1-3. Hierdie eerste drie verse is redelik standaard. Alhoewel my seun Oliver is bekend om te sing. een vir die klein Beanie Baby. Vers 4. Hoewel 'n gewilde weergawe sê. "Vier vir die vier kom 'n-Knockin 'by die deur," Ek verkies dat die mees opvallende ritme te spaar vir Vers 8, waar dit bied 'n geleentheid vir 'n verrassende tussenspel. Vers 5. Hierdie vers ek het met my eie. Sedert "vier evangelie predikers" verwys na die eerste vier boeke in die Nuwe Testament, het ek besluit om die vyf "ou stories" verwys na die eerste vyf boeke in die Ou Testament, wat dikwels die "Pentateug genoem. "Vers 6. Dit lyk so natuurlik "ses" te skakel met die punte op die Ster van Dawid, het ook die "Joodse Star" genoem, dat ek net voorlopig beweer dat ek die eerste met hierdie vers te kom. Vers 7. Vers 7 is altyd "die sewe wat na die hemel. "Saak gesluit. Vers 8. Wie weet wie die agt is wat "kom 'n klop-op die hek". Ek dink nie enige iemand weet vir seker. Wat ek wel weet, is hierdie. dit is die funnest vers te sing. Vers 9. Hierdie vers is standaard, ook al is dit nie vir my duidelik wat is die teken "van die nege" saag. Vra jou jong sangers hul verbeelding te gebruik. Wat kan die teken het gesê. Kyk. Wees nie bevrees. Vraag Owerheid. Vers 10. Daar was verskeie moontlikhede vir die laaste vers, maar in die einde het ek besluit om een ​​wat ek geskryf het om te gebruik myself, want ek weet van 'n paar dinge meer waardevol in 'n godsdienstige lewe as "weer probeer. "So daar het jy dit. Om pret te hê. Range. Sopraan. d'-f'', Alto. d'-c "teks. Kinders, gaan waar ek jou stuur. Hoe sal ek jou stuur. Ek is jou nou een stuur vir een. Een vir die klein bitty baba in doeke klere lê in 'n krip gebore, gebore, o in Bethlehem gebore. Ek is jou nou eers twee stuur deur twee. Twee vir Josef en Maria, ek gaan jou drie stuur deur drie. Drie van die drie ou wyse manne, ek gaan jou vier stuur deur vier. Vier van die evangelie predikers, ek gaan jou vyf stuur deur vyf. Vyf vir die antieke stories, ek gaan stuur jou ses met ses. Ses vir die ster van Dawid, ek gaan jou sewe stuur deur sewe. Sewe vir die sewe wat hemel toe, ek gaan jou agt stuur deur agt. Agt vir die agt kom 'n-Knockin 'by die hek, ek gaan jou nege stuur deur nege. Nege vir die nege wat die teken sien, ek gaan jou tien stuur deur tien. Tien van die tien wat weer probeer.